1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αθανασιάδης - Νόβας, Γεώργιος (1893-1987) | Novas-Athanasiadis George
  5. 1965
  6. 564-577
    • It is a speach concerning poetry and it's contribution to man's spiritual elevation.
    • Πρόκειται για ομιλία με αντικείμενο την ποίηση και την συμβολή της στην πνευματική εξύψωση του ατόμου.