ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

BOOK PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966) | Kaltsounakis John
  5. 1965
  6. 558-559
    • Academic k. Kalitsounakis presents m. Moro's book" Catalogue of greek manuscripts", which includes a catalogue of greek manuscripts, which belong to the greek literary association of Istanbul.
    • Ο ακαδημαϊκός κ. Καλιτσουνάκης παρουσιάζει το βιβλίο του κ. Μορώ, "Catalogue des manuscrits grecs (fond du Syclopos) , το οποίο περιέχει κατάλογο των ελληνικών κυρίως χειρογράφων, τα οποία ανήκουν στον ελληνικό φιλολογικό σύλλογο Κων/πόλεως.