ΔΟΚΙΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΑΝΤΗ ΑΛΛΙΓΚΙΕΡΗ

AN ESSAY ABOUT DANTE ALIGHIERI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ιταλικά
  4. Devoto Giacomo | Devoto Giacomo
  5. 1965
  6. 545-556
    • A speach about the life and the work of the great italian poet, Dante Alighieri.
    • Ομιλία σχετική με την ζωή και το έργο του μεγάλου ιταλού ποιητή Δάντη Αλλιγκιέρη.