ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ DANTE ALIGHIERI

CELEBRATION FOR THE 700 YEARS COMPLETION FROM THE BIRTH OF DANTE ALIGHIERI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αθανασιάδης - Νόβας, Γεώργιος (1893-1987)
  5. 1965
  6. 533-544
    • With the 700 years completion from Dante's birth, a detailed analysis is being made of his personality and his great work as a poet.
    • Με αφορμή τον εορτασμό των 700 ετών από την γέννηση του Δάντη, γίνεται λεπτομερής ανάλυσης της προσωπικότητός του και τον σπουδαίο ποιητικόν του έργον.