Η ΦΥΣΙΣ, Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΙΣ, Η ΑΡΧΗ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ. Η ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ-ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΥΤΟΥ

NATURE THE ORIGIN THE BEGINING AND THE PROGRESS OF LIFE ON EARTH MAN'S APPEARANCE AND THEIR BIOLOGICAL-GENETIC AND CULTURAL PROGRESS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αλεξανδρίδης Κάρολος
  5. 1965
  6. 496-530
    • The nature, the origin , the begining the development of ife on earth, man's appearance on earth and the biological, genetical, cultural and social progress are being described. The relatives in short are presented with the cosmogony and geogony and more analytic anything concerning nature, the origin and the begining of life.
    • Περιγράφεται η φύση, η προέλευση, η αρχή και η εξέλιξη της ζωής επί της γής, η εμφάνιση του ανθρώπου αλλά και η βιολογική-γενετικη και πολιτιστική-κοινωνική του εξέλιξη. Παρουσιάζονται εν συντομία τα σχετικά με την κοσμογονία και την γεωγονία και αναλυτικότερα τα αφορώντα την φύση, την προέλευση και την αρχή της ζωής.