ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΠΑΒΕΡΙΝΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗΝ

ACTION OF PAPAVERINE ON BODY TEMPERATUE AND ANTAGONISM TO THE ACTION OF PHENYLISOPROPYLAMINE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λογαράς Γ. | Μακρής Σπύρος | Μήρτσου Βασιλική | Mirtsou Vasiliki | Makris Spiros
  5. 1965
  6. 296-301
    • Studies are being made as to how much the energy of papaverine acts on the body temperature, which is regulated from the subchamber. For this purpose, a study is condected with the use of rabbits and from the experiment we conclude that the papaverine reduces body temperature. Besides this, studies are being made as to if the papaverine antagonizes the increase of body temperature after the administration of phenylisopropylamine.
    • Ερευνάται το κατά πόσο η ενέργεια της παπαβερίνης εξασκείται επί της θερμοκρασίας του σώματος, η οποία ρυθμίζεται απ' τον υποθάλαμο. Προς το σκοπό αυτό γίνεται έρευνα με την χρησιμοποίηση κονίκλων και απ' το πείραμα προκύπτει ότι η παπαβερίνη προκαλέι πτώση της θερμοκρασίας του σώματος. Εξετάζεται επίσης, εαν η παπαβερίνη ανταγωνίζεται την υπό της αμφεταμίνης προκαλούμενη αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος.