Η ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΝΙΚΙΛΛΙΝΗΝ- ΑΓΩΝ ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ ΕΠΙ ΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ FLEMING

THE ROAD TO PENICILLIN - A LIFE'S STRUGGLE ON THE TENTH ANNIVERSARY OF ALEXANDER FLEMING'S DEATH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Fleming Amalia | Fleming Amalia
  5. 1965
  6. 143-166
    • The course and struggle which were made by Alexander Fleming are described. so the right conclusions of the penicillin's properties can be drawn. The "accidental" discovery, which he named "penicillin" is a drug for bacterial infections and have changed the course of medicine.
    • Περιγράφεται η πορεία και ο αγώνας που κατέβαλε ο Αλέξανδρος Fleming, προκειμένου να εξαγάγει τα ορθά συμπεράσματα για τις ιδιότητες της πενικιλλίνης. Η "τυχαία" ανακάλυψη, την οποία ονόμασε "πενικιλλίνη", αποτελεί φάρμακο των μικροβιακών λοιμώξεων και το οποίο άλλαξε την πορεία της ιατρικής.