Η Κρητική Επανάστασις, 1866-1869 : έκθεσεις των εν Κρήτη προξένων της Ελλάδος. Β', Αύγουστος 1867 - Δεκέμβριος 1868