Η Κρητική Επανάστασις, 1866-1869 : έκθεσεις των εν Κρήτη προξένων της Ελλάδος. Α'. Απρίλιος 1866 - Ιούλιος 1867

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. GR-AtACAb10021755
  4. Ελληνικά
  5. Πρεβελάκης, Ελευθέριος Γ. | Πλαγιαννάκου-Μπεκιάρη Βασιλική
  6. Αθήνα: Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών [Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών], 1967
  7. 506 σελίδες