ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

SUCCESSION OF PRESIDENCY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης | Αθανασιάδης - Νόβας, Γεώργιος (1893-1987)
  5. 1965
  6. 4-12
    • The president of the Athens Academy hands over the presidency to the newly elected president sumiltaneously expressing his views on the future of the institution.
    • Ο απερχόμενος πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών παραδίδει την προεδρία στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο εκφράζοντας ταυτόχρονα τις απόψεις του για το μέλλον του ιδρύματος.