ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1939

REPORT OF ACTIVITIES OF THE ACADEMY OF ATHENS FOR THE YEAR 1939 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Οικονόμου Γεώργιος Π
  5. 1939
  6. 689-710
    • Report of activities for the year 1939.
    • Λεπτομερής απολογισμός δραστηριοτήτων κατά το έτος 1939.