1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λυκούδης Στυλιανός Εμμ. | Likoudis St.
  5. 1939
  6. 640-674
    • A detailed report on the reorganization of the military and of the marine of our country by Charilaou Trikoupi. This reorganization was achieved through the invitation by french general Vausseur and by admiral Lejeune who took on the role of organizaters with perfect results.
    • Εκτενής αναφορά στην αναδιοργάνωση του στρατού και του ναυτικού της χώρας από τον Χαρίλαο Τρικούπη. Η αναδιοργάνωση αυτή επετεύχθη δια προσκλήσεως του γάλλου στρατηγού Vausseur και του αποστράτου υποναυάρχου Lejeune οι οποίοι και ανέλαβαν τον ρόλο των οργανωτών με άριστα αποτελέσματα.