ΤΕΣΣΑΡΟΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΒΟΡΕΑ

THE FORTIETH ANNIVERSARY OF ACADEMIC AND PROFESSOR THEOPHILOU BOREA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπαλάνος Δημήτριος Σ
  5. 1939
  6. 273-274
    • A short addressement for the completion of the 40 year scientific and didactive work of academic m. Theophilou Borea.
    • Σύντομη προσφώνηση για την συμπλήρωση σαράντα ετών επιστημονικής και διδακτικής δραστηριότητος του ακαδημαϊκού κ. Θεόφιλου Βορέα.