ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΥΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΩΝ ΦΕΡΡΩΝ (ΔΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗ)

CONCERNING THE OROGENETIC MOVEMENTS OF STYRIAN PHASE IN THE AREA OF FERRES (WEST THRAKI) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Trikkallinos I. K. | Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980)
  5. 1939
  6. 259-265
    • A detailed description of orogenetic movements that led to the formation of the area Ferres in Western Thrakis.
    • Λεπτομερής περιγραφή ορογενετικών κινήσεων που οδήγησαν στην διαμόρφωση της περιοχής Φερρών της δυτικής Θράκης.