ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙ ΔΥΟ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΣΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΔΟΤΩΝ ΥΠΟ ΚΩΝΣΤ. ΜΕΛΙΤΙΩΤΟΥ

CONCERNING THE TRANSLATIONS OF EASTERN MEDICAL FINDINGS IN GREEK AND ESPECIALLY CONCERNING THE TWO MANUSCRIPTS OF THE PERSIAN WORK ABOUT ANTIDOTES FROM CONST. MELITI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Κούσης Αριστοτέλης Π
  5. 1939
  6. 205-220
    • A list of medical perscriptions, antidotes and drugs that were translated in greek from persian by doctor Constantine Melitinioti from Istanbul.
    • Κατάλογος ιατρικών συνταγών, αντιδότων και φαρμάκων που μεταφράστηκαν στα ελληνικά από τα περσικά από τον ιατρόν Κωνσταντίνο τον Μελιτινιώτη τον εκ Κωνσταντινουπόλεως.