ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΩ ΘΑΝΑΤΩ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑ

A MOURNFUL SPEECH ON THE DEATH OF ACADEMIC MICHAEL KATSARA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπαλάνος Δημήτριος Σ | Γερουλάνος, Μαρίνος
  5. 1939
  6. 144-148
    • Some biographic facts and the scientific work of deceased academic, Michael Katsara.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηρότητα του αποβιώσοντος ακαδημαϊκού Μιχαήλ Κατσαρά.