Ιγνάτιος Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας : 1766-1828

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. GR-AtACAb10016121
  4. Ελληνικά
  5. Πρωτοψάλτης, Εμμανουήλ Γ.
  6. Εν Αθήναις: Ακαδημία Αθηνών, 1961
  7. 440