Ιγνάτιος Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας : 1766-1828

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. GR-AtACAb10016103
  4. Ελληνικά
  5. Πρωτοψάλτης, Εμμανουήλ Γ.
  6. Εν Αθήναις: Ακαδημία Αθηνών, 1959
  7. 314