ΔΕΞΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΝΟΒΑ

RECEPTION OF REGULAR MEMBER M. GEORGE ATHANASIADI NOVA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ioakimoglou George | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979) | Μελάς Σπυρίδων
  5. 1955
  6. 433-437
    • Some biographic facts and the writting work of new academic m. George Athanasiadi Nova.
    • Βιογραφικά στοιχεία και συγγραφικό έργο του νέου ακαδημαϊκού κ. Γεωργίου Αθανασιάδη - Νόβα.