ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ioakimoglou George | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1955
  6. 384-387
    • M. Christou S. Solomonidou's book " Medicine in Smirni" is presented which gives a clear picture of the medicine in mirni from ancient times until it's destruction in 1922.
    • Παρουσιάζεται το έργο του κ. Χρήστου Σ. Σολομωνίδου, "Η ιατρική στη Σμύρνη", το οποίο δίνει μια σαφή εικόνα της εξέλιξης της ιατρικής στη Σμύρνη από των αρχαίων χρόνων μέχρι της καταστροφής του 1922.