ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΛΑΓΧΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΒΡΥΪΚΗΝ ΕΠΟΧΗΝ

CONCERNING THE DARK PART OF MAN'S EYE DURING EMBRYONIC STAGE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κοσμετάτος Γ | Kosmetatos George Ph.
  5. 1955
  6. 354-359
    • The dark part of the eye is described during man's embryonic period based on embryologic observations.The studies begin from the 2nd month of embryonic life and the issues that present interest are : 1) the determination of the first appearance of the dark side 2) it's appearance in the vesseled retina and 3) if it's appearance is simultaneous in both retinas.
    • Περιγράφεται η μελάγχρωσης του οφθαλμού κατά την περίοδο της εμβρυϊκής ηλικίας του ανθρώπου βάσει εμβρυολογικών παρατηρήσεων. Οι έρευνες ξεκινούν απ' τον δεύτερο μήνα της εμβρυϊκής ζωής και τα ζητήματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον είναι : 1) ο καθορισμός της πρώτης εμφανίσεως της μελαγχρωστικής, 2) η εμφάνισή της στον αγγειώδη χιτώνα και 3) το εάν η εμφάνισή της είναι σύγχρονη ακι στους δύο χιτώνες.