ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ ΔΕΨΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΙΣ ΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΥΠΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ (PAPILIONATAE)

A SEARCH FOR TANNING SUBSTANCES IN SOME KINDS OF SUBFAMILIES OF PAPILLONAGEOUS (PAPILIONATAE) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Foufas Chr.Al | Φούφας Χ.
  5. 1955
  6. 302-306
    • Vegetable funds are being examined that belong to the subfamily of Papillonaceous and specifically the tanning substances that they have, are searched for. The examination of many kinds led to the conclusion that few of those countain tannic, while others not.
    • Εξετάζονται φυτικά είδη που ανήκουν στην υποοικογένεια των ψυχανθών, και ειδικότερα αναζητώνται δεψικές ουσίες που υπάρχουν σ' αυτά. Η εξέταση αρκετών ειδών οδήγησε στο συμπέρασμα ότι σε κάποια από αυτά υπάρχει ταννίνη ενώ σε κάποια άλλα, όχι.