ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ

ON THE FREQUENCY OF SUCCESSIVE DAYS YEARLY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν. (1908-)
  5. 1955
  6. 291-295
    • The frequency of the yearly successive days is being studied as well as the possebility of it's presence. Those that were considered yearly days were those during which blew yearly without blowing parallel to another wind.
    • Εξετάζεται η συχνότητα των διαδοχικών ημερών ετησίου καθώς και η πιθανότητα της παρουσίας του. Ως ημέρες ετησίου θεωρήθηκαν εκείνες κατά την διάρκεια των οποίων έπνευσε μόνο ετησίας χωρίς να πνέει παράλληλα και άλλος άνεμος.