ΤΟ ΜΑΝΤΕΙΟΝ ΤΩΝ ΙΧΝΩΝ

THE ORACLE OF ICHNON (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βογιατζίδης, Ιωάννης (1877-1961) | Vogiazidis John
  5. 1955
  6. 286-286
    • A short announcement on the oracle of the ancient Ionian city, Ichni on the mouth of Axiou.
    • Σύντομη ανακοίνωση σχετική με το μαντείο της αρχαίας Ιωνικής πόλεως Ίχνη στις εκβολές του Αξιού.