Τα πρακτικά των διά την έδραν της μαθηματικής γενομένων συνεδρίων της Φιλοσοφικής Σχολής

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 16780
  4. GR-AtACAb10074041
  5. Ελληνικά
  6. Εν Αθήναις: Π. Δ. Σακελλάριος, 1901
  7. 84