1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. GR-AtACAb10009227
  4. Ελληνικά
  5. Πετρόπουλος, Γεώργιος Α.
  6. Εν Αθήναις: Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών, 1956
  7. 556