Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ (DACUS OLEAE, ROSSI)

THE FIGHT AGAINST THE DISEASE AFFECTING OLIVE TREES (DACUS OLEAE, ROSSI) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Anagnostopoulos P. | Αναγνωστόπουλος Παν.
  5. 1955
  6. 136-141
    • The biology of the disease affecting olive trees in Greece is presented as well as two of the most famuliar methods of lighting insects, therefore, as well as the disease affecting olive trees, in other words, the clemical and the biological methods.
    • Παρουσιάζεται η βιολογία του δάκου στην Ελλάδα αλλά και οι δύο γνωστότερες μέθοδοι καταπολεμήσεως των εντόμων, άρα και του δάκου της ελιάς, δηλ. η χημική και η βιολογική.