ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΚΟΛΑΨΕΩΣ ΝΕΟΣΣΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

RESULTS FROM HATCHING NESTS AND RELATIVE OBSERVATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κριμπάς, Βασίλειος Δ. (1889-1965) | Krimbas Vasos
  5. 1955
  6. 16-20
    • The results are announced of experiments on hatching nests that concern two breads of hens. The hatching was made with the Stephens electrical hatching machine. There are also detculed boards which include all the relative cases.
    • Ανακοινώνονται τ' αποτελέσματα πειραμάτων εκκολάψεως νεοσσών, που αφορούν δύο φυλές ορνίθων. Η εκκόλαψη έγινε με ηλεκτρική εκκολαπτική μηχανή stephens. Υπάρχουν επίσης λεπτομερείς πίνακες και να περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές περιπτώσεις.