Θεσπίσματα της βενετικής γερουσίας 1281-1385

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. GR-AtACAb10021080
  4. Ελληνικά
  5. Θεοτόκης, Σπυρίδων Μ.
  6. Εν Αθήναις: Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών, 1937
  7. 332