ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΒΟΡΕΑ

SUCCESSION OF PRESIDENCY A FAREWELL FROM FORMER PRESIDENT THEOPHILO VOREA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βορέας, Θεόφιλος (1873-1954)
  5. 1937
  6. 3-6
    • A report of the work of the Athen's Academy during president Theophilo Vorea's term.
    • Απολογισμός του έργου της Ακαδημίας Αθηνών κατά την διάρκεια της θητείας του προέδρου Θεόφιλου Βορέα.