1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γεωργιάδης Φίλιππος Ν
  5. 1937
  6. 510-517
    • The announcement refers to the wedding obstacles which the ecclescastical law sets. Specifically the obstacle concerning the seventh blood related degree
    • Η ανακοίνωση αναφέρεται στα κωλύματα γάμου τα οποία θέτει η εκκλησιαστική νομοθεσία- συγκεκριμένα δε εις το κώλυμα διά τον έβδομον εξ αίματος βαθμόν.