ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ACADEMIA CAESAREA LEOPOLDINO CAROLINA

GERMAN ACADEMY OF NATURAL SCIENCES, ACADEMIE CAESAREA LEOPOLDINO-CAROLINA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Maturae Curiosum | Maturae C. | Maturae Curiosum
  5. 1937
  6. 287-293
    • On the occasion of the completion of the 250 years since the foundation of the German Academy of Natural Sciences, there is a description made of its course history and work during all these years.
    • Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 250 ετών από την ίδρυση της Γερμανικής Ακαδημίας των Φυσικών Επιστημών, περιγράφεται η διαδρομή της και το ιστορικό της όλα αυτά τα χρόνια καθώς και το έργο της.