Αποφάσεις Μείζονος Συμβουλίου Βενετίας 1255-1669

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. GR-AtACAb10021062
  4. Ελληνικά
  5. Θεοτόκης, Σπυρίδων Μ.
  6. Εν Αθήναις: Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών, 1933
  7. 312