ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΕΥΡΕΣΙΝ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΕΙΡΗΝΟΣ

METHOD OF COUNTING THE FREQUENCY OF ALTERNATING CURRENT BY PHOTO-ELECTRIC SIREN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αθανασιάδης Γεώργιος | Μάνεσης Διονύσιος | Manesis Dionisios | Athanasiadis George
  5. 1937
  6. 222-226
    • Description of a measurement method of the frequency of alternating current that was developed in the laboratory of University of physics in Athens.
    • Περιγραφή μεθόδου μέτρησης της συχνότητος εναλλασομένων ρευμάτων που αναπτύχθηκε στο εργαστήριο φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.