ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝΟΜΕΝΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ

COUNTS OF THE DIRECT AND TOTAL RADIATION AND METEOROLOGICAL OBSERVATIONS MADE DURING THE TOTAL ECLIPSE AT LYCABETTE. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν. (1908-) | Λειβαθηνός Α Ν
  5. 1937
  6. 216-222
    • Meteorologic observations of direct and total observations that were made at Lycabette during the sun's eclipse on the 19th June 1936 as well as two days before and two days after the eclipse.
    • Μετεωρολογικές παρατηρήσεις αμέσου και ολικής ακτινοβολίας που έγιναν στο Λυκαβητό κατά την διάρκεια της έκλειψης του ηλίου της 19ης Ιουνίου 1936, καθώς και δύο ημέρες πρίν και δύο μετά την έκλειψη.