ΑΝΩ ΑΝΘΡΑΚΟΦΟΡΟ ΚΑΙ ΠΕΡΜΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ

UPPER-CARBON AND PERMIAN IN EVIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Renz Carl | Renz Karl
  5. 1937
  6. 192-202
    • A detailed geological and palaeontological study on the island Evia during which areas that belong to this upper-carbon and Permian area are discovered.
    • Λεπτομερής γεωλογική και παλαιοντολογική μελέτη της νήσου Έυβοιας κατά την οποίαν εντοπίζονται περιοχές που ανήκουν στην άνω ανθρακοφόρο και την Πέρμιο εποχή.