1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 16779
  4. GR-AtACAb10074079
  5. Ελληνικά
  6. Καραγιαννίδης, Α. Γ.
  7. Αθήνησιν: Π. Δ. Σακελλαρίου, 1900
  8. 20