ΛΙΘΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

MACEDONIAN STONE TOOLS OF LOCAL CONSTRUCTION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κεραμόπουλλος, Αντώνιος Δ. (1870-1960) | Κεραμόπουλλος Α
  5. 1937
  6. 80-81
    • Stone tools are presented which were found in the village Sindedron (former Triveni) in Grevena. Those tools are perforated are belong in the neolithic period.
    • Παρουσιάζονται λίθινα εργαλεία τα οποία συνέλεξαν στο χωριό Σύνδενδρον (πρώην Τριβένι) των Γρεβενών. Τα εργαλεία αυτά είναι διάτρητα και ανήκουν στη νεολιθική εποχή.