ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΕΥΡΟΛΕΜΦΟΦΙΛΟΥ ΙΟΥ : ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΘΗΚΟΥ, ΙΝΔΟΧΟΙΡΟΥ, ΚΟΝΙΚΛΟΥ, ΚΥΝΟΣ, ΓΑΛΗΣ, ΣΠΕΡΜΟΦΙΛΟΥ, ΛΕΥΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΥΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΥΟΣ (ΜΕΤ' ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ)

CONCERNING THE NEUROLYMPHOPHILE VIRUS : EXPERIMENTAL STUDIES ON APES, PIES, RABBETS, DOGS, CATS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πετζετάκης Μ Δ | Petzetakis Michael
  5. 1937
  6. 70-79
    • It is being examined of the filtrable virus of neurolymphophile exists in the brain of cinimals vaccinated hypodermicly through products of smoothly grinded parts of ganglion or spleen of pigs, in which the disease is reproduced with re-vaccination for the preservation of the virus. From the experimental study it is concluded that the deseribed lymph-phile virus shows great preference to the nervous system.
    • Ερευνάται εάν ο διηθητός ιός του νευρολεμφοφίλου, υπάρχει στον εγκέφαλο ζώων εμβολιασθέντων υποδορείως ή ενδοπεριτοναϊκώς δια προϊόντων λειοτριβήσεως τεμαχίων γαγγλίων ή σπληνός ινδοχοίρων, στους οποίους αναπαράγεται η νόσος με επανεμβολιασμούς προς διατήρηση του ιού. Από την πειραματική αυτή έρευνα προκύπτει ότι ο περιγραφόμενος λεμφόφιλος ιός δεικνύει ιδιαίτερα προτίμηση στο νευρικό σύστημα.