ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ ΤΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΙΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΝ ΑΝΤΙΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΟΡΟΥ

THE PHENOMENON OF BACTERIUM DURING THE PRODUCTION OF ANTI-CARBONIC SERUM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μελανίδη Κ | Τζωρτζάκη Ν
  5. 1937
  6. 38-40
    • The phenomenon of bacterium during the production of anti-carbonic serum is being examined through blood-culture. The unsteady phenomenon of bacterium during the production of anti-carbonic serum is methioned for the first time. No other report has been found in the international bibliography.
    • Ελέγχεται μέσω αιματοκαλλιέργειας, το φαινόμενο της βακτηριδιαιμίας κατά την παραγωγή αντιανθρακικού όρου. Το ασταθές φαινόμενο της βακτηριδιαιμίας κατά την παραγωγή αντιανθρακικού ορού είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται δεν έχει εντοπιστει καμμία άλλη αναφορά στην διεθνή βιβλιογραφία.