ΑΗΤΟΝΥΧΙ ΚΟΚΚΙΝΟ

AITONYCHI RED (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κριμπάς, Βασίλειος Δ. (1889-1965) | Δάρης Αναστ. | Daris A.
  5. 1937
  6. 35-38
    • The vineyard variety "a:itonych red" is described which differs from the others in character as well as in properties. It presents great interest because from this variety, delated table grapes are produced.
    • Περιγράφεται η ποικιλία αμπέλου "αητονύχι κόκκινο", η οποία διαφέρει απ' τις άλλες τόσο στο χαρακτήρα όσο και στις ιδιότητες. Επιπλέον παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον διότι από την ποικιλία ατή παράγονται όψιμα επιτραπέζια σταφύλια.