ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

RECENT EXPECTED PROGRESSES OF MEDICING (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μερίκας, Γεώργιος (1911-1996)
  5. 1988
  6. 561-579
    • Examination of the steps of Medical sciences and scientific, biological, existing "status quo ens" with some future possibilities. There is the conclusiion that Medicine has improved the health of the social group, however the conception of health per person has been worsen because, increase of chronic degenerating diseases, increase of self-examination of healthy people beacause of their fear that thir health is in danger and overestimation of the possibilities of modern medicine.
    • Μελετώνται τα βήματα που έχει κάνει η Ιατρική επιστήμη αλλά και το επιστημονικό, βιολογικό, υπαρκτό status quo της, με κάποιες πιθανολογήσεις για το μέλλον. Συμπεραίνεται ότι η Ιατρική έχει βελτιώσει την ομαδική υγεία της κοινωνίας μας, ή κατ' άτομο όμως αίσθηση ως προς την υγεία χειροτέρεψε, λόγω της αύξησης των χρονίων εκφυλιστικών νόσων της επιταθείσας έφεσης προς αυτοεξέταση των υγιών ατόμων, της φοβίας για απειλές της υγείας και της υπερεκτίμησης των δυνατοτήτων της σύγχρονης ιατρικής.