ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

150 YEARS SINCE THE FOUNDATION OF THE CONTROL COUNCIL (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μερίκας, Γεώργιος (1911-1996) | Themelis Nikolaos | Βλάχος, Γεώργιος (1912-1996) | Θέμελης Νικόλαος
  5. 1988
  6. 547-560
    • Detail report of the foundation history, mission and role of control council to the control of public expenses.
    • Λεπτομερής αναφορά στο ιστορικό της ίδρυσής του, στην αποστολή του και το ρόλο που έπαιξε στον έλεγχο των δημοσίων εξόδων το ελεγκτικό συνέδριο.