ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ

GREAT SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL A COMPLISHMENTS THAT ARE EXPECTED BY THE END OF 20TH CENTURY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουσούλος, Λουκάς (1910-1993)
  5. 1988
  6. 466-479
    • Comprehensive elements of some of the most important international researching programs for which there is expectation of impressive results by the end of 20th century. These researches concern superconductivity, transportations with supersonic speed, installation of space telescope, analysis of meteorological phenomena, composition of the Earth crust . structure of substance and fusing of atomic nucleuses.
    • Δίνονται περιληπτικά στοιχεία πάνω σε μερικά απ' τα κυριότερα διεθνή ερευνητικά προγράμματα για τα οποία υπάρχει προοπτική να δώσουν εντυπωσιακά αποτελέσματα μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα. Οι έρευνες αυτές αφορούν την υπεραγωγιμότητα, τις μεταφορές με υπερηχητικές - διαστημικές ταχύτητες, την εγκατάσταση διαστημικού τηλεσκοπίου, την ανάλυση μετεωρολογικών φαινομένων, την σύσταση του φλοιού της Γής, τη δομή της ύλης και τη σύντηξη των ατομικών πυρήνων.