Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΙΓΜΗ

A GREAT MOMENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κυδωνιάτης, Σόλων (1906-2001)
  5. 1988
  6. 450-464
    • Anniversary speech for October 28th , 1940, were the historical importance of the moment is indicated, as well as, the lights, the bad and good days that followed.
    • Επετειακή ομηλία για την 28η Οκτωβρίου 1940 όπου επισημαίνεται η ιστορική της σημασία, οι αγώνες που δόθηκαν αλλά και οι καλές και άσχημες μέρες που ακολούθησαν.