ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥ

SCIENTIFIC MEMORIAL OF THE ACADEMICIAN KONSTANTINOS TSATSOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μερίκας, Γεώργιος (1911-1996)
  5. 1988
  6. 353-354
    • Short outline of the personality of the great greek intellectualist and first president of democracy mr. Konstantinos Tsatsos.
    • Σύντομη σκιαγράφηση της προσωπικότητας του μεγάλου έλληνα διανοητή και πρώτου προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τσάτσου .