ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Κ. RENE - JEAN DUPUY

OFFICIAL RECEPTION OF CORRESPONDING MEMBER OF THE ACADEMY RENE-JEAN DUPUY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Τενεκίδης, Γεώργιος (1910-1990) | Μερίκας, Γεώργιος (1911-1996)
  5. 1988
  6. 337-342
    • Biographical elements and activity of the new corresponing member of the Academy , mr. Rene-Jean Dupuy.
    • Βιογραφικά στοιχεία , σπουδές και δραστηριότητες του νέου αντεπιστέλλοντος μέλους κ. Rene - Jean Dupuy.