ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ ΦΑΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΡΕΊΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ

1827. BOUNDARY FOR THE FUTURE OF OUR NATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μερίκας, Γεώργιος (1911-1996)
  5. 1988
  6. 268-292
    • Celebrating speech on the occasion of the anniversary of 25th March 1821. Historical retrospection of the fall of Constantinople to the from end of the revolution.
    • Επετειακή ομιλία με την ευκαιρία του εορτασμού της 25ης Μαρτίου 1821. Ιστορική αναδρομή από την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως έως το τέλος του αγώνα.