ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ

OFFICIAL RECEPTION OF THE ACADEMICIAN NIKIFOROS VRETTAKOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μερίκας, Γεώργιος (1911-1996) | Βλάχος, Άγγελος (1915-2003)
  5. 1988
  6. 83-85
    • Biographical elements and activity of the great modern greek poet, Nikiforos Vrettakos.
    • Βιογραφικά στοιχεία και δραστηριότητα του μεγάλου νεοέλληνα ποιητή , Νικηφόρου Βρεττάκου.