ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

OFFICIAL RECEPTION OF THE ACADEMICIAN MR. GEORGIOS MITSOPOULOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μιχαηλίδης-Νουάρος Γ | Μερίκας, Γεώργιος (1911-1996)
  5. 1988
  6. 55-59
    • Biography and scientific activity of the academician mr. Georgios Mitsopoulos.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου ακαδημαϊκού κ. Γεωργίου Μητσοπούλου.